16 jun 2011 12:21

Kruispuntbank van Ondernemingen

Verlenging van de erkenning van de ondernemingsloketten

Verlenging van de erkenning van de ondernemingsloketten

De ministerraad keurt op initiatief van  minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent van Quickenborne een voorontwerp van wet (*) goed dat de inkorting van de erkenning van de ondernemingsloketten opheft.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de dienstenrichtlijn en de invoering van de unieke loketten met federale en regionale bevoegdheid kortte de wet van 7 december 2009 als overgangsmaatregel de duur van de lopende erkenningen tot 31 december 2011 in. Om de erkende ondernemingsloketten juridische zekerheid te bieden en de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, wordt de overgangsmaatregel opgeheven en geldt opnieuw de oorspronkelijk duur van de erkenning.  

De 9 erkende ondernemingsloketten moeten ten laatste op 30 juni 2011 een aanvraag tot hernieuwing van hun erkenning indienen, maar de nieuwe erkenningsvoorwaarden zijn nog niet vastgelegd. Daarom is het dus nodig de oorspronkelijk duur te handhaven.