27 apr 2007 17:00

Kruispuntbank voor ondernemingen

Balans van de kruispuntbank voor ondernemingen

Balans van de kruispuntbank voor ondernemingen

De ministerraad nam kennis van een nota die minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde over de balans van de kruispuntbank voor ondernemingen. De kruispuntbank voor ondernemingen werd opgericht midden 2003 als een van de speerpunten in de administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen. De bank is nu volledig operationeel en alle actiepunten die FOD Economie had gepland, zijn gerealiseerd. De nota geeft informatie over de gebruikers van de databank, de financiële aspecten en sluit af met een strategische visie voor de verdere ontwikkeling van de databank. Dankzij de Kruispuntbank voor ondernemingen zijn een aantal administratieve processen van ondernemingen drastisch vereenvoudigd.