20 jul 2022 18:00

Kwalificatie van de zorgopdrachten van de locoregionale ziekenhuisnetwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot kwalificatie van de supraregionale en de locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken.

In 2019 werden de locoregionale ziekenhuisnetwerken ingevoerd. In het ontwerp van koninklijk besluit worden de zorgopdrachten die in elk netwerk moeten worden aangeboden en de supraregionale zorgopdrachten die niet in elk netwerk mogen worden aangeboden, opgelijst. Anderzijds wordt een organieke federale erkenningsnorm vastgesteld met betrekking tot het geografisch aanbod van de locoregionale zorgopdrachten. Ze moeten binnen het ziekenhuisnetwerk worden aangeboden zodat een aanrijtijd van maximum 30 minuten wordt gegarandeerd voor 90% van de burgers binnen het geografisch gebied dat door het ziekenhuisnetwerk wordt bestreken.

Ontwerp van koninklijk besluit tot kwalificatie van de supraregionale zorgopdrachten en van de locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken en tot bepaling van het geografisch aanbod van locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken