22 feb 2008 19:30

Kwijtschelding van schulden Liberia bij het IMF

Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia

Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia

De ministerraad bevestigde op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders zijn principieel akkoord van 9 november 2007 over de kwijtschelding van de schulden die Liberia bij het Internationaal Monetair Fonds heeft. 

De ministerraad van de vorige regering had zijn principieel akkoord gegeven om het Belgische aandeel in de SCA-1-reserves en de deffered charges adjustment van het IMF te gebruiken om de kwijtschelding van de schulden van Liberia te financieren. De nieuwe regering heeft nu dat principeel akkoord bevestigd.

De ministerraad heeft de minister van Financiën ook gevraagd om een voorontwerp van wet voor te bereiden dat de overschrijving van het Belgische aandeel naar de Liberia administered account van het IMF regelt.

sca = special contingent account
deferred charges adjustments = aanpassingen van uitgestelde lasten