09 nov 2007 11:00

Kwijtschelding van schulden Liberia bij het IMF

Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia

Financiering van de kwijtschelding van schulden van Liberia

De ministerraad verklaarde zich principieel te engageren om het Belgische aandeel in de sca-1-reserves en de deferred charges adjustments * van het IMF aan te wenden om de kwijtschelding van de schulden van Liberia bij het IMF te financieren. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders sluit aan op het voornemen van het IMF om zijn betrekkingen met Liberia te normaliseren zodra Liberia de achterstallen heeft weggewerkt. Liberia probeert een politiek evenwicht te vinden en de economie weer op te bouwen, nu er een democratisch verkozen president is na jaren van burgeroorlog. Als Liberia zijn achterstallen heeft ingelost, kan het IMF nieuwe kredieten toekennen en een schuldenkwijtschelding verlenen. Het IMF heeft zijn lidstaten daarom gevraagd om de middelen uit de sca 1 en de deferred charges adjustments aan te wenden voor de financiering van de kwijtschelding. De Gouverneur van de NBB zal hierover een brief aan de Managing director van het IMF bezorgen. De minister van Financiën bereidt een voorontwerp van wet over de financiering voor. De beslissing van de ministerraad heeft geen invloed op het begrotingssaldo aangezien de financiering gebeurt met middelen die bij het IMF zijn gereserveerd. De ministerraad zal op het gepaste tijdstip zijn principiële engagement aan de nieuwe regering voorleggen. * sca = special contingent account deferred charges adjustments = aanpassingen van uitgestelde lasten