28 mrt 2023 12:46

Lancering van de projectoproep "Duurzame Ontwikkeling" ter waarde van 2.250.000 euro

De Nationale Loterij lanceert vandaag samen met de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem en de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi een projectoproep "Duurzame Ontwikkeling".

Alle non-profitorganisaties, stichtingen van openbaar nut of coöperaties met een maatschappelijk doel die actief zijn in dit domein, kunnen hun kandidatuur indienen voor het realiseren van specifieke projecten op het vlak van duurzame ontwikkeling. Wie een aanvraag indient om steun te ontvangen kan dat voor een maximum bedrag van € 25.000 per project.

De projectvoorstellen moeten erop gericht zijn de organisatie of haar activiteiten duurzamer te maken. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties dienen voor deze projectoproep als leidraad.

Concreet: duurzame ontwikkeling heeft als doel een evenwicht te vinden tussen de drie volgende dimensies: milieubescherming, de sociale dimensie en de economische dimensie.

Met duurzame ontwikkeling als centraal thema moeten alle ingediende projecten verband houden met aanverwante thema’s zoals circulaire economie (recyclage van materialen), het milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, …

Alle informatie, zoals het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende stappen om een project in te dienen, enz., kunnen worden geraadpleegd op de volgende website: www.nationale-loterij.be/projectoproep

De dossiers moeten ingediend worden vóór 9 mei 2023, 12 uur. In de daaropvolgende weken zal de jury samenkomen om de winnende projecten te selecteren.

“Ik ben trots dat we met de Nationale Loterij elk jaar belangrijke bijdragen kunnen leveren aan verenigingen die zich inspannen voor het goede doel en de toekomst van onze samenleving. Met afzonderlijke projectoproepen in samenwerking met het middenveld willen we nog diepgaander werken op belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Zo vergroten we de impact van de steun van de Loterij, maar zorgen we er ook voor dat mensen en verenigingen die zich dagelijks inspannen in de spotlight komen te staan. Ik raad elke vereniging die zich inzet voor een duurzame toekomst dan ook aan om een project in te dienen!” Een warme oproep van Vincent van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij.

"De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling is in de eerste plaats een agenda van, voor en door iedereen! Naast overheden en bedrijven is er ook een rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld om de SDG's in 2030 en daarna te realiseren. Het implementeren van duurzame oplossingen vergt aanzienlijke investeringen. Het is aan de overheid om de actoren te begeleiden in deze transitie naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Ik ben daarom erg blij dat dit project in samenwerking met de nationale loterij, die voor het laatst in 2017 plaatsvond, maatschappelijke organisaties kan helpen om duurzamer te worden", aldus Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefomgeving, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal.

"Deze projectenaanvraag sluit naadloos aan bij de waarden en de opdracht van de Nationale Loterij, nl. haar winst voor 100% laten terugvloeien naar de maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op de samenleving en het samen-leven", zo besluit Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij.

De vorige projectoproep dateert van Maart 2022 en ondersteunde projecten rond armoedebestrijding en sociale inclusie.

124 organisaties werden geselecteerd en kunnen ondertussen genieten van steun van de Nationale Loterij om hun projecten concreet te maken.