28 sep 2016 13:52

Lancering van de risicobeoordelingstool OiRA voor de horecasector

Vandaag lanceren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de horecasector. Deze online tool geeft kleine horecaondernemingen de mogelijkheid om de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) te beoordelen waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. OiRA horeca kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de horecasector , Horecafonds, Prevent en de FOD WASO. 

Wat is OiRA?
OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) om bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico’s inzake welzijn op het werk te analyseren.
In de gids wordt stap voor stap het risicoanalyseproces beschreven waarmee de risico’s op de werkvloer geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast kan OiRA ook helpen bij het nemen van beslissingen rond preventieve acties en het opstellen van een “op maat gemaakt” actieplan.
De eerste OiRA-tool in België werd in 2013 ontwikkeld voor de kappersbranche. Vervolgens werd in 2014 OiRA Hout gelanceerd en in 2015 OiRA bouw. Na de horeca worden ook OiRA’s voorzien voor de schoonmaaksector, de bakkers, de tuinaanleg en de podiumkunsten.

Mogelijke risico's in de horecasector
OiRA horeca werd ontwikkeld voor en door de horecasector. De tool is dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals werken in keukens, zaalbediening, bar, housekeeping, front office (receptie) en administratieve pool maar ook psychosociale risico’s, de organisatie van de preventie, de veiligheid en onderhoud van het gebouw, voorzieningen en installaties, chemische producten en biologische agentia komen aan bod.
Iedereen die meewerkte aan de ontwikkeling van de tool, was zich al langer dan vandaag bewust van het belang van een welzijnsbeleid voor hun bedrijven. OiRA horeca speelt dus in op hun reële behoeften. Alle organisaties hebben zich geëngageerd om deze tool te promoten via hun netwerk.

EU-OSHA
EU-OSHA stimuleert beroepsverenigingen om hun eigen tools te ontwikkelen, aangepast aan hun sector en de behoeften van hun land. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven, en in het bijzonder bij kmo’s. Doorgaans hebben kmo’s immers beperktere middelen voor risicopreventie. Met deze gratis tool kunnen ook zij hun arbeidsplaats veiliger maken. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: "Risicobeoordeling is het fundament van gezondheids- en veiligheidsbeheer, en met het OiRA-project bieden wij Europese bedrijven de mogelijkheid om deze risicobeoordeling goed uit te voeren op hun arbeidsplaats, zonder dat ze daardoor hun budget overschrijden."

Naast de Belgische tools, werden de voorbije jaren overal in Europa al heel wat OiRA’s ontwikkeld zoals de tools OiRA Landbouw en Commerciële winkels in Letland en de Europese OiRA Life Performance tool (podiumkunsten). En daar stopt het niet bij. Net als elders in Europa wordt in België al druk gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools, telkens in nauwe samenwerking met de betreffende sectoren.

Nationale organisaties die graag meer informatie ontvangen over het OiRA-project, kunnen EU-OSHA contacteren via e-mail: oira@osha.europa.eu.

 

Links

OiRA-Website

Reeds beschikbare tools

Veelgestelde vragen