30 apr 2021 18:36

Lancering van het dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme

De ministerraad gaat akkoord met de lancering van het online dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme.

Zoals aangegeven in het regeerakkoord wil de regering een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren. Daarom is de regering van plan een breed democratisch debat te openen, alsook een dialoog onder de politieke vertegenwoordigers om de bestaande structuur te evalueren. Daartoe werd bepaald dat een dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme zal worden opgericht onder het voorzitterschap van de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. De opening van dit democratisch debat ligt in de lijn van de wil om het vertrouwen van de burgers in de politiek als positieve kracht te versterken. De regering wil immers van democratische vernieuwing een prioriteit maken.

Het online platform heeft tot doel de burger, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, de experten en de lokale overheden inspraak te geven over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren, zodat België op die manier beschikt over een vernieuwd en gemoderniseerd democratisch systeem. De ideeën en voorstellen die uit het onlineplatform voortvloeien, zullen worden gebundeld in een verslag dat tegen eind 2021 aan de regering zal worden overgemaakt. Het onlineplatform heeft ook als doel zich te uiten over hoe de Grondwet en de wetgeving kunnen worden gemoderniseerd om de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten te versterken. 

In dat kader gaat de ministerraad akkoord met:

  • het gebruik van het platform MijnOpinie, dat door de FOD Beleid en Ondersteuning werd uitgewerkt, alsook van de methodologie en de verschillende praktische modaliteiten voor de uitvoering ervan
  • de lancering van overheidsopdrachten met betrekking tot de analyse en verwerking van gegevens met behulp van artificiële intelligentie (AI) en de ondersteuning van de inhoud en het proces, de formulering van vragen, de methodologie en de rapportering 
  • de oprichting van een secretariaat en een Wetenschappelijk Comité

De Ministerraad vraagt eveneens aan de ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing om de nodige initiatieven te nemen om de Kamer uit te nodigen een deliberatief proces op te zetten.