30 jun 2023 17:06

Landbouw: bekrachtiging van koninklijke besluiten betreffende de bijdragen aan begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een voorontwerp van wet goed houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten en van een koninklijk besluit betreffende de retributies en bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Het betreft de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten:

  • koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor bedrijven waar schapen, geiten en hertachtigen gehouden worden
  • koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector pluimvee
  • koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector runderen
  • koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector varkens
  • koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor de sector zuivel
  • koninklijk besluit van 16 april 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.