26 okt 2007 11:00

Landbouwrampen

Erkenning van een landbouwramp en wijziging van de berekening van herstelvergoeding

Erkenning van een landbouwramp en wijziging van de berekening van herstelvergoeding

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die minister van Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle over de landbouwrampen indiende. Het eerste ontwerp erkent de droogte in juni en juli 2006 die in augustus gevolgd werd door overvloedige regenval als landbouwramp. Het bakent ook de omvang van de ramp af en stelt de schadeloosstelling vast. Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 7 april 1978. Het stelt het bedrag van de vrijstelling vast, het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding en de percentages die veranderlijk zijn per gedeelten van het netto bedrag van de schade.