10 nov 2023 21:01

Leefloon: vrijstelling voor personen die een knelpuntberoep starten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een verhoogde socio-professionele vrijstelling invoert voor personen die een knelpuntberoep starten.

De socio-professionele vrijstelling (SPI-vrijstelling) bevordert de integratie van een leefloongerechtigde die begint te werken of een beroepsopleiding volgt, door bij de berekening van de bestaansmiddelen geen rekening te houden met een forfaitair maandelijks bedrag. De SPI-vrijstelling wordt nu verhoogd wanneer iemand met een leefloon een job start in een knelpuntberoep.

Deze tijdelijke verhoging zal leefloongerechtigden aanzetten een vacature in een knelpuntberoep in te vullen. Zo zullen de leefloongerechtigden minder lang beroep moeten doen op het leefloon en zullen er meer werkkrachten zijn om knelpuntberoepen in te vullen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.