27 feb 2008 18:30

Lees Reis Wijs en u kunt zo vertrekken!

De editie 2008 van de brochure Reis Wijs is zopas verschenen en kan nu verkregen worden op de dienst Paspoorten in alle gemeentebesturen van het land,. De integrale tekst van de brochure staat ook op de website van onze FOD http://www.diplomatie.be (op ‘Reis Wijs' klikken).

De editie 2008 van de brochure Reis Wijs is zopas verschenen en kan nu verkregen worden op de dienst Paspoorten in alle gemeentebesturen van het land,. De integrale tekst van de brochure staat ook op de website van onze FOD http://www.diplomatie.be (op ‘Reis Wijs' klikken).

Lees Reis Wijs en u kunt zo vertrekken! Brussel, 27 februari 2008 Wie verre reizen wil maken, moet maximale voorzorgen nemen om te vermijden dat een droomvakantie plots zou omslaan in een nachtmerrie door een reeks tegenslagen, die weliswaar niet altijd tragisch aflopen maar een vakantie toch kunnen vergallen. Met deze publicatie willen wij u wijzen op een aantal voorzorgsmaatregelen om uw reis vlot te laten verlopen. De editie 2008 van de brochure Reis Wijs is zopas verschenen en kan nu verkregen worden op de dienst Paspoorten in alle gemeentebesturen van het land,. De integrale tekst van de brochure staat ook op de website van onze FOD http://www.diplomatie.be (op ‘Reis Wijs' klikken). Reis Wijs verschaft u een reeks ‘tips' over wat u moet weten over: uw reisagentschap, de beveiliging van uw woning tijdens afwezigheid, de familie die in België achterblijft, informatie over wat er reilt en zeilt in België, naleving van de wetten van het bezochte land (onder meer betreffende wegverkeer, alcohol, foto's, drugs en verdovende middelen, voorwerpen van culturele of religieuze aard, antiek, dier- en plantensoorten, de leeftijd van uw seksuele partners, vrije meningsuiting,…), respect voor de gebruiken van het gastland en enkele elementaire voorzorgsmaatregelen. Reis Wijs verstrekt inlichtingen over uw reisdocumenten. Voor het buitenland hebt u officiële reispapieren nodig. In bepaalde landen volstaat de identiteitskaart; andere eisen een paspoort en een visum (hoe een nieuw paspoort aanvragen?, wat met minderjarige kinderen?, wat te doen bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart, paspoort of visum?). Soms is ook een inentingsbewijs vereist, of andere bewijsstukken. Kent u de voorschriften die gelden voor huisdieren of een wagen? En tot slot moet u bij het verlaten van een land misschien nog bepaalde formaliteiten vervullen. Op medisch vlak kan uw ziekenfonds u vertellen of u verzekerd bent wat betreft ziekteverzorging en ziekenhuisopname in het buitenland. Denk er ook aan om extra verzekeringen af te sluiten zoals de bijstandsverzekering voor personen, tegen risicosporten, bijstandsverzekering voor de wagen, tegen diefstal van persoonlijke bezittingen, rechtsbijstandsverzekering… Wie vooruitziend en voorzichtig is, kan meestal ernstige problemen uit de weg gaan. Jammer genoeg kunnen zich altijd onverwachte omstandigheden voordoen. In dat geval zullen de Belgische ambassades en consulaten u trachten te helpen en u consulaire bijstand verlenen. Neem geen grote geldsommen mee op reis. Soms hebt u bij aankomst al wisselgeld nodig voor bijvoorbeeld een taxi, een fooi of een telefoontje. Zorg niet alleen voor grote bankbiljetten, maar neem ook kleine coupures mee. U kunt uw uitgaven vaak ook met een bankkaart, kredietkaart of reischeque betalen. Ongetwijfeld hebt u op reis ook een en ander gekocht. Vergeet niet dat op bepaalde goederen douanerechten verschuldigd zijn.