17 nov 2006 16:00

Legercontingent 2007

Vaststelling van het legercontingent voor 2007

Vaststelling van het legercontingent voor 2007

De ministerraad legde het legercontingent voor 2007 vast op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut. Het contingent bedraagt ten hoogste 40.935 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een dag in 2007 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in: - maximum 39.330 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen, - maximum 705 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen, - maximum 900 wederopgeroepen militairen De militairen die op non-actief zijn gesteld zijn niet opgenomen in het legercontingent.