12 okt 2007 11:30

Legercontingent 2008

Vaststelling van het legercontingent voor 2008

Vaststelling van het legercontingent voor 2008

De ministerraad legde het legercontingent voor 2008 vast op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut. Het contingent bedraagt ten hoogste 39.961 militairen. Dat is het maximum aantal militairen die op een dag in 2008 onder de wapens mogen zijn. Het contingent is onderverdeeld in: - maximum 39.961 militairen in het actief kader en leerlingen berekend in de personeelsenveloppe van militairen, - maximum 708 militairen van het actief kader berekend buiten de personeelsenveloppe van militairen, - maximum 700 wederopgeroepen militairen De militairen die op non-actief zijn gesteld zijn niet opgenomen in het legercontingent. Het is de grondwet die voorschrijft dat het legercontinent jaarlijks wordt vastgelegd. De wet die het contingent regelt is één jaar geldig. Het parlement moet het wetsontwerp dus voor 1 januari 2008 goedkeuren.