29 nov 2019 15:35

Legercontingent voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2020 vaststelt.

Het legercontingent wordt beperkt tot 27.249 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2020 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 25.430 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend binnen de personeelsenveloppe van militairen
  • 440 militairen van het actief kader, berekend buiten de personeelsenveloppe voor militairen
  • 1.349 militairen van het reservekader

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.