29 apr 2015 11:58

Legistieke wijzigingen aan het Wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht wijzigt en verschillende andere wijzigingsbepalingen doorvoert.

Het voorontwerp heeft als doel een aantal legistieke tekortkomingen van het Wetboek van economisch recht te verhelpen. De voorgestelde wijzigingen willen met name het Wetboek van economisch recht in overeenstemming brengen met het Europees recht, als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie en de inwerkingtreding van Europese verordeningen. Het voorontwerp wijzigt eveneens een aantal wetten die verband houden met het Wetboek van economisch recht. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.