16 jan 2009 11:25

Leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg

Machtiging om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan

Machtiging om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goedgekeurd die de minister van Financiën een machtiging verleent om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te kennen.

Dankzij de machtiging mag de minister van Financiën uitzonderlijk voor ten hoogste 160 miljoen euro lenen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg zodat Kaupthing Bank Luxemburg s.a. in het kader van haar herstructurering, de deposito's van haar klanten, waaronder ook die van het bijkantoor in België,  kan terugbetalen.