03 sep 2010 11:52

Leningen van staat tot staat

Tweede deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

Tweede deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

De ministerraad heeft de toekenning goedgekeurd van nieuwe staatsleningen die konden rekenen op een gunstig advies van het Finexpocomité. Het betreft de volgende leningen:

  • een nieuwe staatslening voor een bedrag van 8.393.000 euro ten voordele van Ghana voor een project van drinkwatervoorziening voor Accra vanaf de installaties van Kpong;
  • een nieuwe staatslening voor een bedrag van 10.894.100 euro ten voordele van Ghana voor de drinkwatervoorziening van Esakyere;
  • de annulering van de beslissing van de Ministerraad van 28 maart 2003 krachtens dewelke een lening van staat tot staat voor een bedrag van 8.000.000 euro werd toegekend aan Oezbekistan voor de financiering van een project van twee jaar voor multimedialaboratoria en didactische uitrusting voor de beroepsopleiding van KMO’s en het onderwijs.

Voorts heeft de ministerraad nota genomen van het programma van leningen van staat tot staat van de voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor het jaar 2010.

Het stelsel van de staatsleningen werd ingevoerd in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat die zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.