24 apr 2009 11:30

Leningen van staat tot staat

Eerste deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat

Eerste deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van de volgende nieuwe staatsleningen:

  • een staatslening van maximaal 8.000.000 euro aan Niger onder de vorm van ontbonden hulp om de uitbreiding van de drinkwatervoorziening voor Niamey te financieren,
  • een staatslening van 210.000 euro aan Indonesië als aanvulling op de saldi van vroegere staatsleningen die nog beschikbaar zijn om de installatie van 6 kleine centrales voor gedecentraliseerde elektriciteitsvoorziening bijkomend te financieren,
  • de verlenging van een staatslening van 8.024.000 euro aan Kenia die de ministerraad op 23 september 2005 heeft goedgekeurd,
  • de annulering van de beslissing van de ministerraad van 9 juli 2004 om een staatslening van 10.300.000 euro aan Congo-Brazzaville toe te kennen voor de financiering van de thermische centrale in Brazzaville

De ministerraad heeft ook kennis genomen van het programma van staatsleningen van vorige jaren en de voorwaarden van het programma voor 2009.

Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp ontbonden sinds 1 januari 2002.

Gezien hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale samenwerking.