19 nov 2010 14:38

Leningen van staat tot staat

Derde deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

Derde deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

De ministerraad heeft de toekenning goedgekeurd van nieuwe staatsleningen die konden rekenen op een gunstig advies van het Finexpocomité. Het betreft de volgende leningen:

  • een nieuwe staatslening van 7.610.400 euro voor Kenia voor een ruraal elektrificatieproject ten noorden van Mount Kenia
  • een nieuwe staatslening van 5.435.000 euro voor Kenia voor de levering van materiaal en de organisatie van de brandweer van Nairobi
  • een ongebonden staatslening van 4.000.000 euro voor Senegal om een nationaal centrum voor de coördinatie van de maritieme hulpverlening vanuit Dakar uit te rusten.

De ministerraad  nam eveneens kennis van de volgende elementen:

  • de resultaten van een prijsstudie van een project voor de levering en installatie van 7 windmolens in Kenia waarvoor de ministerraad op 27 november 2009 een staatslening van 6.078.000 euro goedkeurde
  • de resultaten van een prijsstudie van een project voor de modernisering van het radiologiesysteem in 23 hospitalen in Ghana waarvoor de ministerraad op 17 december 2009 een staatslening van 2.607.500 euro goedkeurde
  • het programma van de staatsleningen van de voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2010

Het stelsel van de staatsleningen werd ingevoerd in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.