10 jul 2009 12:14

Leningen van staat tot staat

Leningen van staat tot staat – programma 2009 tweede deel

Leningen van staat tot staat – programma 2009 tweede deel

De ministerraad heeft het programma 2009, tweede deel, van de leningen van staat tot staat die een gunstig advies kregen van Finexpo goedgekeurd:

  • een nieuwe staatslening van 6.078.000 euro aan Kenia voor
    de financiering van de verbetering en uitbreiding van het ruraal elektriciteitsnet,
  • een nieuwe staatslening van 1.400.650 euro aan Ghana voor
    de levering en installatie van 12 wasserijen die verbonden zijn aan  ziekenhuizen.

De ministerraad heeft kennis genomen van het programma der staatsleningen van voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor 2009.

Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen een financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat die tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp ontbonden sedert 1 januari 2002.

Gezien hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale samenwerking.