01 mrt 2012 18:51

Leningen van staat tot staat 2012 - eerste deel

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité een nieuwe staatslening van 5 945 000 euro toe aan Viëtnam voor de financiering van baggerswerken in de rivier Soaï Rap. 

De ministerraad neemt kennis van het overzicht van staatsleningen van vorige jaren en van de voorwaarden voor het programma van staatsleningen 2012.

Het stelsel van de staatsleningen dateert van 1964. De minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel kunnen samen financiële steun aan ontwikkelingslanden bieden, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling belangrijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.