17 dec 2009 14:41

Leningen van Staat tot Staat

Vierde deel van het programma 2009 van de leningen van Staat tot Staat

Vierde deel van het programma 2009 van de leningen van Staat tot Staat

De ministerraad ging akkoord met het toekennen van een nieuwe staatslening van 2.686.000 euro ten voordele van Ghana voor de verbetering van het radiologiesysteem in 23 ziekenhuizen. Die lening kreeg een gunstig advies van het Finexpocomité. 

De ministerraad heeft ook kennis genomen van het programma der staatsleningen van voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van staatsleningen voor 2009.

Het stelsel van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat die zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.