04 nov 2011 11:22

Leningen van staat tot staat

Leningen van staat tot staat 2011 - eerste deel

Leningen van staat tot staat 2011 - eerste deel

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité nieuwe staatsleningen toe:  

  • een staatslening van 7 066 800 euro aan Kameroen om baggerwerken te financieren voor de uitdieping van de haven van Douala
  • een staatslening van 9 512 000 euro aan Kenia voor een project voor rurale elektrificatie in de Sondu-Rangwe-Kissii-regio
  • een staatslening van 5 275 700 euro aan Vietnam als bijdrage in de concessionele financiering van de installatie van een kleine satelliet om gegevens te verzamelen voor een optimalere controle, beheer en  milieubeleid inzake de natuurlijke rijkdommen voor landbouw, visvangst, bosbouw en mijnbouw
  • een ongebonden staatslening van 7 765 000 euro aan Zambia voor ICT-ontwikkeling in het secundair onderwijs en de lerarenopleiding

De ministerraad bevestigt het negatief advies voor de aanvraag van een ongebonden staatslening aan Mozambique om de energievoorziening in de centrale regio te financieren.

De ministerraad neemt kennis van het overzicht van staatsleningen van vorige jaren en van de voorwaarden voor het programma van staatsleningen 2011.

Het stelsel van de staatsleningen dateert van 1964. De minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel kunnen samen financiële steun aan ontwikkelingslanden bieden, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling belangrijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp sinds 1 januari 2002 ontbonden.

Gezien hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.