24 nov 2006 16:00

Leningen van staat tot staat

Goedkeuring van het vijfde deel van het programma 2006 van staatsleningen

Goedkeuring van het vijfde deel van het programma 2006 van staatsleningen

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse Handel Marc Verwilghen en minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker besprak de ministerraad het vijfde deel van het programma van staatsleningen 2006 en keurde het goed. De ministerraad besliste volgende nieuwe staatsleningen toe te kennen: - een staatslening van 423.633,29 euro aan de Democratische Republiek Congo als bijdrage aan de concessionele financiering van de levering en montage van een transmissieschakelaar voor de hydro-elektrische centrale van Sango. - een staatslening van 747.360 euro aan Mozambique voor de concessionele financiering van de installatie van een systeem van maritieme radiocommunicatie. De ministerraad stemde er ook mee in een bedrag van 665.000 euro van de nog beschikbare saldi van de staatsleningen die hij in het verleden aan de DRC heeft toegekend, aan te wenden om de installatie van drie productie-eenheden voor liquide chloor en een ministation voor het zeven en wassen van steenzout te financieren. Het stelsel der staatsleningen machtigt de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Handel om gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend: ze zijn pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar. De DRC en Mozambique ontvangen renteloze leningen.