22 sep 2022 07:42

Leren uit het onthaal van Oekraïners op de vlucht

Vandaag 22 september 2022,  maken het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), Myria, Unia, het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) aanbevelingen over aan de federale en regionale beleidsmakers en privéactoren om de uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken, waarmee Oekraïense mensen op de vlucht in ons land werden onthaald, ook toe te passen op andere categorieën van personen.

Solidariteit en uitzonderlijke maatregelen

Het FIRM, Myria, Unia, het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Kinderrechtencommissariaat en de DGDE verwelkomen de solidariteit in België met mensen die Oekraïne ontvlucht(t)en. Beleidsmakers, burgers en bedrijven lanceerden positieve initiatieven en leverden tal van inspanningen om het onthaal van Oekraïners op de vlucht te vergemakkelijken.

Duizenden mensen die Oekraïne ontvluchtten en in België aankwamen, konden in recordtijd gebruik maken van een nieuw registratiecentrum en noodopvangmaatregelen. Burgers kwamen massaal in actie om huisvesting aan te bieden en de autoriteiten konden tijdelijke of langer durende huisvestingsoplossingen vinden. Ook is besloten dat alleenstaanden die onderdak bieden niet als samenwonenden worden beschouwd en hun status van alleenstaande behouden, zonder verlies van inkomen of uitkering. Ook de toegang tot de arbeidsmarkt werd aanzienlijk vergemakkelijkt.  

De uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken kunnen worden geconsolideerd om dezelfde steun te bieden aan andere categorieën van mensen.

Uitbreiding van de categorieën begunstigden

De zes mensenrechteninstellingen hebben vastgesteld dat het onthaal van Oekraïners op de vlucht heeft geleid tot vooruitgang bij de toegang tot bepaalde rechten en diensten: recht op opvang, recht op huisvesting, toegang tot werkgelegenheid, toegang tot basisbankdiensten, enz.  Ze menen dat de uitzonderlijke maatregelen en goede praktijken kunnen worden geconsolideerd om dezelfde steun te bieden aan andere categorieën van mensen die deze nodig hebben. 

Samen leggen de mensenrechteninstellingen een tiental aanbevelingen voor aan de federale en regionale overheden, maar ook aan particuliere actoren zoals bedrijven en banken, zodat de meest kwetsbare mensen ook de nodige steun zouden kunnen krijgen.