16 mrt 2007 16:00

Lernout & Hauspie

Huur van een zalencomplex voor het proces "Lernout & Hauspie"

Huur van een zalencomplex voor het proces "Lernout & Hauspie"

Het proces "Lernout & Hauspie" vindt plaats in 2007. Aan minister van Justitie Laurette Onkelinx werd gevraagd hiervoor een geschikte plaats te zoeken. De ministerraad heeft nu haar voorstel goedgekeurd, namelijk de huur van het zalencomplex International Convention Center Ghent. Gelet op de media-impact van deze zaak en het aantal betrokken personen zijn de gerechtelijke autoriteiten van oordeel dat het proces in het gerechtsgebouw van Gent niet onder goede omstandigheden kan verlopen. Dit gebouw wordt immers te klein geacht. Er wordt dan ook voorgesteld het zalencomplex van het International Convention Center Ghent te huren. De huurkosten worden op 409.073 euro (exclusief btw) geraamd. Deze ramingen omvatten de huur van verscheidene zalen en parkings voor de normale duur van het proces (+/- 75 werkdagen, hetzij 3 weken in mei 2007 en 12 weken in oktober, november en december 2007) evenals het ter beschikking stellen van een aantal voorzieningen (voorbereiding en schoonmaak van de zalen, vestiaire en sanitair, onthaalbedienden, technisch personeel en parkingbewaking).