02 sep 2005 17:00

Levering van elektriciteit aan Defensie

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, goed om een overeenkomst te sluiten voor de levering van elektriciteit aan de kwartieren in Vlaanderen en het militair hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek.

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, goed om een overeenkomst te sluiten voor de levering van elektriciteit aan de kwartieren in Vlaanderen en het militair hospitaal Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek.

De opdracht betreft de vernieuwing van de leveringcontracten onder de vorm van een meerjarige overeenkomst gegund via openbare aanbesteding met Europese bekendmaking. Om vanaf 1 januari 2008, de datum waarop het contract voor de andere kwartieren in het Brussels Gewest afloopt, voor alle kwartieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw contract af te sluiten, wordt de duur van een nieuw contract voor het militair hospitaal tot twee jaar beperkt. Bovendien wordt in het bestek de noodzaak van het gebruik van hernieuwbare energie benadrukt.