20 apr 2007 17:00

Levering van elektriciteit en aardgas

Financiering van de werkelijke kostprijs naar aanleiding van de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers

Financiering van de werkelijke kostprijs naar aanleiding van de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers

Op voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen voor 2007 vaststelt van de fondsen die de werkelijke kostprijs financieren van de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers voor wie maximumprijzen gelden. De fondsen worden gefinancierd door een heffing die de leveringsondernemingen van aardgas en elektriciteit afhouden bij de eindklant. Een schatting van de fondsen die het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) op 14 december 2006 goedkeurde, bedraagt voor 2007: - elektriciteit: 29.863.609 euro - gas: 16.451.404 euro.