23 dec 2008 11:00

Levering van elektriciteit en aardgas

Regels voor de werking van de automatische toepassing van de maximumprijzen voor levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde klanten

Regels voor de werking van de automatische toepassing van de maximumprijzen voor levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde klanten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de automatische toepassing van sociale tarieven voor levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een onzekere situatie.

Het ontwerp beschrijft de regels voor de werking van deze toepassing en de mededeling van de gegevens aan de FOD Economie door de leveranciers. Het regelt ook de bijwerking en stelt de bewaringstermijn van de gegevens in de nieuwe database alsook de termijn voor de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen vast.

(*) tot uitvoering van de programmawet van 27 april 2007.