27 okt 2006 17:00

Levering van vertrouwensdiensten

Juridisch kader voor bepaalde verleners van vertouwensdiensten

Juridisch kader voor bepaalde verleners van vertouwensdiensten

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een juridisch kader vastlegt voor bepaalde verleners van vertouwensdiensten. Het voorontwerp dat Minister van Economie Marc Verwilghen voorstelde, is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het creëert een juridisch kader voor vertouwensdiensten: de diensten van elektronische archivering, elektronische registratie, elektronisch aangetekende post en tijdelijke blokkering van gestorte sommen. Het juridisch kader biedt een evenwicht tussen veiligheid en flexibiliteit. Het is flexibel genoeg om het aanbod van vertrouwensdiensten te stimuleren, zonder daarbij de Europese voorschriften uit het oog te verliezen. Het biedt de afnemers van vertrouwensdiensten voldoende veiligheid en bescherming en garandeert een minimum aan kwaliteit. Het juridisch kader bestaat uit twee luiken. Het eerste luik bevat de gemeenschappelijke voorwaarden die verplicht zijn voor de vier vertrouwensdiensten. Die gemeenschappelijke basisnormen houden volgende verplichtingen in: - onpartijdigheid, - vertrouwelijkheid en veiligheid van de doorgegeven gegevens, - voorlichting van de afnemer over sommige aspecten van de dienst, - de kwalificatie en ervaring van het personeel, - de financiële soliditeit. Die verplichtingen zijn aangevuld met een systeem van controle- en strafsancties. Het tweede luik biedt specifieke garanties voor elke vertrouwensdienst. Die garanderen de technologische neutraliteit en komen tegemoet aan de noodzaak om een flexibel kader te hebben zodat men rekening kan houden met de technologische evolutie.