07 sep 2007 12:00

Liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Wijziging van de aanslagvoet van de elia-heffing

Wijziging van de aanslagvoet van de elia-heffing

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanslagvoet van de federale bijdrage, de elia-heffing, wijzigt. Die heffing compenseert de inkomstenderving van de gemeenten die het gevolg is van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Het ontwerp dat minister van Energie Marc Verwilghen voorstelde, verlengt de aanslagvoet van 4,91 euro/MWh tot en met 31 augustus 2009. De bedoeling van de maatregel is om de distrubutiebeheerders te vergoeden die zich ertoe hadden verbonden het bedrag van de opbrengsten van de elia-heffing van 1 mei 2004 tot 31 mei 2005 voor te financieren. Vroeger kregen de gemeenten jaarlijks een immaterieel dividend op basis van hun aandelen in de intercommunale voor energie. Dat dividend viel weg door de liberalisering. Om dat verlies te compenseren creëerde de regering een heffing op het energieverbruik, de elia-heffing. De aanslagvoet werd vastgelegd in de elektriciteitswet van 29 april 1999: - 4,91 euro/MWh tot 1 juli 2007, - 2,50 euro/MWh tot 1 juli 2010, - 0 euro/MWh vanaf 1 juli 2010.