23 dec 2008 11:00

Liberalisering van de postsector

Omzetting van de derde postrichtlijn

Omzetting van de derde postrichtlijn

De ministerraad heeft kennis genomen van de voorstellen die minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne formuleerde voor de omzetting van de derde postrichtlijn, die voorschrijft dat België, zoals alle lidstaten, de postmarkt volledig moet openen voor concurrentie ten laatste op 31 december 2010.

De richtlijn heeft als doel de werking van de Post te verbeteren voor gebruikers en bedrijven en een gunstig effect te hebben op de prijzen, de kwaliteit van de dienstverlening en de flexibiliteit ten overstaan van de klanten. Ze voorziet dat het monopolie van huidige activiteiten die voor de Post zijn voorbehouden, namelijk de verzending van brievenpost onder de 50 gr of twee maal en half het basistarief, wordt afgeschaft. Tegelijkertijd moet België een universele dienstverlening behouden en voor de financiering ervan instaan. De Post zal vanaf 2011 voor een eerste periode van 6 à 8 jaar instaan voor de universele dienstverlening.

De minister zal voor het einde van januari 2009 definitieve voorstellen voorleggen aan de ministerraad.