15 mei 2009 12:25

Lidmaatschap mensenrechtenraad VN

Ministerraad verheugt zich over de verkiezing van België in de Raad Mensenrechten 2009-2012

Ministerraad verheugt zich over de verkiezing van België in de Raad Mensenrechten 2009-2012

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht gaf vandaag  uitleg aan de ministerraad over de verkiezing van België als lid van de Raad Mensenrechten van de Verenigde Naties.

De ministerraad verklaarde zich verheugd over de verkiezing van België op dinsdag 12 mei door de algemene vergadering van de VN in New York. De 192 leden van de algemene vergadering verkozen België met een totaal van 177 stemmen, na een doorgedreven campagne van de Belgische diplomatie.

Het is voor het eerst dat België dit belangrijke mandaat in de wacht sleept, een bekroning van de Belgische expertise, geloofwaardigheid en engagement voor mensenrechten in de hele wereld. 

De Raad Mensenrechten is samengesteld uit 47 lidstaten uit alle regio’s en is gevestigd in Genève. De raad verving in 2006 de toenmalige Commissie Mensenrechten waar België meerdere malen in zetelde.