11 mei 2012 15:30

Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet

De ministerraad keurt in tweede lezing de lijst met veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet goed*. 

Het gaat om: Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, India, Kosovo, Montegro en Servië.

Voor asielaanvragen van personen uit veilige landen geldt een specifieke procedure van niet-inoverwegingname met kortere termijnen.  Een individueel en effectief onderzoek blijft evenwel noodzakelijk.

*ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst.Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst.