12 okt 2007 11:30

Lissabon strategie: vooruitgangsrapport 2007

Voorstelling van het vooruitgangsrapport 2007 over het Lissabon Nationaal hervormingsprogramma 2005-2008

Voorstelling van het vooruitgangsrapport 2007 over het Lissabon Nationaal hervormingsprogramma 2005-2008

De ministerraad nam kennis van het vooruitgangsrapport van 2007 over het Lissabon nationaal hervormingsprogramma 2005-2008. Het rapport beschrijft de resultaten van de globale strategie die België aannam om duurzame economische groei te creëren in een stabiel macro-economisch kader. Die strategie ligt volledig in de lijn van de Lissabon doelstellingen en de versterking van de economie (meer en betere banen, meer sociale cohesie en een gezond leefmilieu). Dankzij permanent overleg en samenwerking konden de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen de maatregelen op het vlak van economie en arbeidsmarktbeleid tot een coherent beleid voor het hele land stroomlijnen.