20 jul 2006 17:00

Lokale politie

Toekenning van de federale dotatie aan de lokale politiezones en de toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten

Toekenning van de federale dotatie aan de lokale politiezones en de toelage voor veiligheids- en samenlevingscontracten

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde over de toelagen voor de lokale politie. Het eerste ontwerp kent aan de gemeente of de meergemeentepolitiezone een federale sociale toelage voor 2006 toe. Het tweede ontwerp kent een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde toe aan de gemeenten en politiezones en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten voor 2006. Het derde ontwerp kent een bijkomende federale toelage toe voor de financiering van de lokale politie in 2006.