24 apr 2009 11:30

Loopbaan financieel medewerker

Bijzondere loopbaan van de financiële medewerker bij de FOD Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector - tweede lezing

Bijzondere loopbaan van de financiële medewerker bij de FOD Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wijzigingen van de algemene loopbaan van niveau D (*) van toepassing maakt op de bijzondere loopbaan van financieel medewerker bij de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector.
Concreet gaat het om:

  • de invoering van de gecertificeerde opleidingen voor de graad van financieel medewerker
  • een tweede kans voor de houders van de afgeschafte graad van assistent bij financiën, om deel te nemen aan een opleiding die toegang geeft tot de graad van financieel medewerker en tot de gecertificeerde opleidingen
  • de verhoging van weddeschalen DF1 en DF2 (verbonden aan de graad van financieel medewerker), identiek aan de weddeschalen DA3 en DA4. De weddeschaal DF2 integreert de premie voor competentieontwikkeling bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding verbonden aan weddeschaal DF1.
  • de nieuwe mogelijkheid om de directiepremie toe te kennen aan de financieel medewerker en aan de titularissen van een afgeschafte graad van niveau D

(*) bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005.