22 jul 2008 11:33

Loopbaan overheidspersoneel

Hervorming van bijzondere graden bij FOD Sociale Zekerheid

Hervorming van bijzondere graden bij FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad heeft een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx goedgekeurd dat de bijzondere loopbaan van ambtenaren van niveau A bij de FOD Sociale zekerheid hervormt. Het voorstel regelt het  loonaspect van de integratie van bijzondere graden en sommige gemene graden in de loopbaan van niveau A. 

De wedde van personeelsleden die een bijzondere of een bepaalde gemene graad hebben van niveau 1/A wordt voortaan bepaald op basis van de nieuwe loonschalen zoals nu al het geval is voor de gemene graden. De maatregel past in de vernieuwde loopbaan van niveau A die op 1 december 2004 in werking trad.