23 okt 2009 12:12

Loopbaan overheidspersoneel

Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de overheidssector - tweede lezing

Wijziging van reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de overheidssector - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een aantal reglementaire bepalingen van bijzondere loopbanen bij de FOD Financiën en de Pensioendienst van de Overheidssector wijzigt. Het ontwerp werd voor onderhandeling voorgelegd aan het sectorcomité II - Financiën.

Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Pensioenen Michel Daerden wijzigt het aantal competentiemetingen, hun geldigheidsduur en een aantal verwante maatregelen.   

Voor bepaalde ambtenaren van niveau B wordt de geldelijke anciëniteit opgewaardeerd.