16 mrt 2007 16:00

Loopbaan van de militairen

Uniforme leeftijdsgrens voor de pensionering van militairen

Uniforme leeftijdsgrens voor de pensionering van militairen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met bepalingen over het pensioen en de aanpassing van de loopbaan van de militairen van het actief kader. Dit is een voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut. Het ontwerp maakt de leeftijdsgrens waarop de militairen op rust worden gesteld uniform, in functie van het generatiepact. Die leeftijd werd over het algemeen op 56 jaar vastgesteld. Voor de militairen die binnenkort met pensioen gelden er overgangsmaatregelen. Het ontwerp voert ook de wet uit tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader.