16 mrt 2007 16:00

Loopbaan van het rijkspersoneel

Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van rijkspersoneel

Wijziging van de reglementaire bepalingen van de loopbaan van rijkspersoneel

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat verscheidene reglementaire bepalingen van de loopbaan van het rijkspersoneel wijzigt. De bedoeling van de wijziging is om toelichtingen te geven bij een aantal bepalingen over die loopbaan. Ook verduidelijkt het ontwerp het taalgebruik in het statuut van het Rijkspersoneel. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de duidelijke bevestiging van het behoud van het recht op uitkering voor de ontwikkeling van competenties voor de stagiaires van alle niveaus. - de waarborg van de mogelijkheid voor de technische medewerkers van niveau D (die in augustus 2005 aan de voorwaarden voldeden) om de uitkering voor de ontwikkeling van competenties te genieten volgens de timing die voorzien is en ongeacht de vertragingen van de gecertificeerde opleidingen. - de aanpassing van het KB dat de verwerving van de hoedanigheid van rijksambtenaar door militairen regelt, op het vlak van het aantal competentiemetingen of gecertificeerde opleidingen die nodig zijn om een verhoging van weddenschaal te krijgen. - de uitbreiding van de mogelijkheid voor personeelsleden van bijzondere graden in de laatste weddenschaal om een uitkering voor de ontwikkeling van de competenties te genieten. - de beschrijving van de overgang naar het nieuwe loopbaanstelsel voor gemene graden. - de gelijkstelling van het slagen in een examen voor de verhoging in weddenschaal met het slagen voor de gecertificeerde opleiding voor gespecialiseerde arbeiders. - de verduidelijking van het bekomen van een weddenschaal BA2 voor contractuele directiesecretaressen, vertalers die voorheen weddenschaal 26B en 26A hadden.