20 jul 2006 17:00

Loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D

Verbeteringen en vereenvoudigingen in het kader van de voortzetting van de hervorming van de loopbanen

Verbeteringen en vereenvoudigingen in het kader van de voortzetting van de hervorming van de loopbanen

Op voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont keurde de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D. Het ontwerp heeft als doel de loopbaan van alle personeelsleden te verbeteren door onder meer bepaalde procedures te vereenvoudigen en anomalieën recht te zetten. Na de hervorming van de loopbanen A en D is het vandaag de bedoeling bepaalde principes van deze nieuwe loopbanen uit te breiden naar de personeelsleden van de niveaus B en C omwille van de coherentie en de rechtvaardigheid. Zo voorzien meerdere bepalingen in een uniformering wat betreft de competentiemetingen, de gecertificeerde opleidingen of de directiepremies. Zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord 2005-2006 in Comité B, heeft het ontwerp ook als doel de inspanningen te valoriseren die worden geleverd door de ambtenaren die vooruit willen in hun loopbaan: voortaan zal elk personeelslid dat geslaagd is voor een selectietest voor overgang naar het hogere niveau, automatisch worden bevorderd naar het hogere niveau binnen een redelijke termijn. Tot nu toe moesten de geslaagden immers wachten tot er een plaats vrijkwam in het hogere niveau om te worden bevorderd, wat verschillende maanden of zelfs verschillende jaren kon duren. Tot slot omvat het ontwerp van koninklijk besluit een aantal technische maatregelen die de loopbanen van alle niveaus verbeteren of aanpassen.