16 dec 2011 12:30

Loopbaanonderbreking

Beperking van de uitkering voor loopbaanonderbreking in de openbare sector

Beperking van de uitkering voor loopbaanonderbreking in de openbare sector

De uitkeringen voor de loopbaanonderbreking in de openbare sector worden in tijd beperkt tot 60 maanden in plaats van 72. De ministerraad keurt hierover op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed.

De beperking geldt voor alle nieuwe aanvragen voor een uitkering voor  loopbaanonderbreking in de openbare sector die de RVA na 20 november 2011 ontvangt en voor de aanvragen die na 31 december 2011 ingaan. De maatregel kadert in de beslissingen van het regeerakkoord.