16 dec 2011 12:30

Loopbaanonderbreking

Wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet

Wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden wijzigt om aanspraak te maken op tijdskrediet en de voltijdse, 1/2 en 1/5 loopbaanonderbreking in de privé-sector*. De wijziging is het gevolg van de begrotingsopmaak.

Om recht te hebben op een voltijdse, 1/2 of 1/5 uitkering voor een loopbaanonderbreking moet de werknemer een loopbaan hebben van ten minste vijf jaar. De loopbaanonderbrekingen geven slechts recht op een uitkering gedurende een voltijds equivalent van twaalf maanden.  

Daarnaast wordt het bijkomende recht op een uitkering voor een voltijdse of deeltijdse onderbreking voor een onderbreking met een wettelijke grond van 60 tot 36 maanden beperkt. Dat bijkomende recht wordt toegekend wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties schorst of gedeeltelijk vermindert om:

  • voor een kind te zorgen tot het acht jaar is
  • om palliatieve zorgen te verlenen
  • om een zwaar ziek familielid bij te staan of te verzorgen
  • om een opleiding te volgen die erkend is door de gemeenschappen 
  • om onderwijs te volgen in een centrum voor basiseducatie of een diploma van secundair onderwijs te behalen 

Voor de werknemer die zijn loopbaan onderbreekt om voor  een ziek kind of kind met handicap te zorgen, is de onderbekingsduur ten hoogste  48 maanden.

De onderbrekingsuitkering voor oudere werknemers wordt toegekend vanaf 55 jaar in plaats van 51 jaar. De werknemer moet bovendien een loopbaan hebben van 25 jaar als loontrekkende. Voor werknemers die vijf jaar of langer in een zwaar beroep werken is enkel een loopbaan van 20 jaar vereist.

De maatregelen zijn van toepassing op alle aanvragen die de RVA na 20 november 2011 heeft ontvangen (en die ingaan na 31 december 2011).

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.