03 apr 2009 11:53

Loopbaanonderbreking

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

De ministerraad stemt in met de vraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken van de Waalse regering om de halftijdse vervroegde uitkering van toepassing te maken op het personeel van de provincie Luxemburg en de gemeenten Herve, Pont-à-Celles, Verlaine, Hannut, Dalhem, Aubange, Oupeye en Paliseul en de vrijwillige vierdagenweek op het OCMW van Floreffe.

Volgens de wet van 10 april 1995 over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, kan de ministerraad de maatregelen van de wet van toepassing maken op die overheden.