24 mei 2012 18:47

Loopbaanonderbreking voor het personeel van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het kb van 7 mei 1999 over de loopbaanonderbreking van het personeel van de openbare diensten wijzigt.

De bepalingen van het kb van 7 mei 1999 worden van toepassing op de statutaire personeelsleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers die tijdelijk aangesteld zijn als administratief of politiek medewerker van een volksvertegenwoordiger.