17 nov 2006 16:00

LPG-voertuigen

Maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing in gesloten parkeergebouwen

Maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing in gesloten parkeergebouwen

Om LPG-voertuigen in gesloten parkeergebouwen toe te laten moeten de gebouwen bepaalde maatregelen inzake preventie van brand en ontploffing naleven. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde die maatregelen voor in een ontwerp van koninklijk besluit. Alle gesloten parkeergebouwen, openbare en privé, met een capaciteit van 10 voertuigen of meer moeten over een signalisatie beschikken die de toegang van LPG-voertuigen toelaat of verbiedt. Afhankelijk van de inrichting moeten parkeergebouwen waar LPG-voertuigen toegelaten zijn bepaalde inrichtingen hebben: - als LPG-voertuigen toegang hebben tot alle parkeerplaatsen, moeten de technische veiligheidsmaatregelen in het hele parkeergebouw voorzien zijn, - als een deel van de parkeerplaatsen voor LPG-voertuigen is voorbehouden, moet enkel dat gedeelte worden ingericht. Het ontwerp houdt rekening met de opmerkingen van de Europese Commissie. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.