01 dec 2006 16:00

Luchtvaartnavigatiediensten

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten om de retributie vast te leggen die de werkingskosten van de regulerende overheden van de luchtvaart dekt

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten om de retributie vast te leggen die de werkingskosten van de regulerende overheden van de luchtvaart dekt

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt een voorontwerp van wet goed, dat bepaalde koninklijke besluiten bekrachtigt. Het voorontwerp bevestigt de koninklijke besluiten die het bedrag van de retributie vastleggen die dient om de personeels- en werkingskosten van de toezichthoudende instantie van luchtvaartnavigatiediensten en van de economische regulerende overheid van Brussels Airport te dekken. Die bekrachtiging versterkt de bestendigheid en de voorspelbaarheid van de retributie. Zo kunnen ondernemingen die deze bedragen verhalen op ondernemingen waarvoor ze diensten verlenen, op lange termijn de hoogte van de gebruiksvergoeding voor hun diensten ramen. De retributie voor de werkingskosten van de regulerende overheid wordt hieraan toegevoegd.