18 jul 2014 13:22

Maandelijks aantal leefloners voorbij de kaap van 100.000 in 2014

Brussel, 18 juli 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport vast dat de leefloonpopulatie ook in 2014 nog verder stijgt en verjongt.

Leefloon

Waar we voor 2013 een stijging van 3,5% leefloners tegenover in 2012 vaststelden, kondigen de eerste twee maanden van 2014 een stijging van 4,3% tegenover 2013 aan. Deze toename is opmerkelijk groter in de grote steden.

In absolute cijfers uitgedrukt, waren er in 2013 maandelijks 98.776 personen die een beroep deden op het leefloon. In 2014 wordt de kaap van 100.000 overschreden en bereiken we een maandelijks gemiddelde van 102.583 leefloners.

Als we dieper inzoomen op het aantal leefloners jonger dan 25 jaar, merken we dat ze nu 30,8% van de totale leefloonpopulatie uitmaken.

Nog te veel jongeren moeten met een steunaanvraag naar het OCMW stappen. Nu het schooljaar ten einde is gelopen kan hun aantal nog toenemen omdat sommigen mogelijk moeilijk werk vinden. Vaak  hebben zij een lage scholingsgraad of hebben ze de schoolbanken vroegtijdig verlaten. Met de hulp van de OCMW ‘s ondersteunt men deze jongeren om een diploma te behalen om zo een betere kans te kunnen maken op de arbeidsmarkt." Verklaart Julien Van Geertsom, Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie.

In het rapport stellen we een stijging vast van 7,5% tegenover 2012 van het aantal studenten met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Deze maatregel moedigt jongeren aan om met de hulp van de OCMW ‘s een diploma te behalen met het oog op hun professionele inschakeling in de maatschappij. Dit kan zowel voor middelbaar als voor hoger onderwijs. Deze stijging is het dubbele van het aantal leefloners dat in dezelfde periode met 3,5% toenam.

Aanvragen asielzoekers voor financiële steun

Het aantal personen dat voor financiële hulp in aanmerking komt, nam in 2013 met 19,7% af van 26.711 in 2012 tot 21.667. Binnen deze groep zijn grote verschillen vast te stellen. Zo is het aantal vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister afgenomen met 14,8%. Asielzoekers die in aanmerking komen voor een financiële steun namen af met 49,6%.

"Door de daling van het aantal asielzoekers konden we het budget voor het uitbetalen van financiële steun aanwenden om extra te investeren in de strijd tegen armoede. De 5 procent budgetverhoging, goed voor 33 miljoen euro per jaar, kunnen de OCMW ’s goed gebruiken om deze leeflonen te kunnen betalen.” vertelt Julien Van Geertsom.

Meer informatie is te vinden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie via deze link.